Рекламна кампания във Фейсбук

Как да проведем ефективна рекламна кампания във Фейсбук

Всеки днес има Фейсбук профил и поне веднъж дневно (на 10 минути даже) влиза в него. Ето защо тази социална медия е като златно мина за рекламата. Там информацията достига до всички групи, които ви интересуват във всяка точка на